Magic Keyboard

2,200,000

Chia sẻ :

Mô tả

Bàn phím Magic kích thước

Height: 0.16–0.43 inch (0.41–1.09 cm)

Width: 10.98 inches (27.9 cm)

Depth: 4.52 inches (11.49 cm)

Weight: 0.51 pound (0.231 kg)*