Magic Mouse 2

1,800,000

Chia sẻ :

Mô tả

Magic Mouse 2 sử dụng pin sạc cố định, không sử dụng pin truyền thống. Bề mặt Multi-Touch cho phép bạn thực hiện các cử chỉ đơn giản như vuốt giữa các trang web và cuộn qua các tài liệu.

Kích thước:

Height: 0.85 inch (2.16 cm)

Width: 2.25 inches (5.71 cm)

Depth: 4.47 inches (11.35 cm)

Weight: 0.22 pound (0.099 kg)*